Gallring/rensning och bevarande av e-post - Mittuniversitetet

2317

Implementering PMO i elevhälsan

Det är däremot inte självklart att rättelse eller radering är Värnplikt eller militärtjänst är en skyldighet att tjänstgöra i ett lands krigsmakt.Den är oftast begränsad till män av en viss ålder som är medborgare i landet, men kan även omfatta personer med exempelvis uppehållstillstånd, och i ett fåtal länder kvinnor. 4. Gallringsregler för digitala handlingar Nedanstående regler för gallring och annan arkivhantering av Tyresö kommuns digitala dokument utgör ett komplement till de kommunala myndigheternas dokumenthanteringsplaner. För att man lättare skall kunna uppnå överblick och klarhet, RUTINBESKRIVNING FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNST- OCH LSS-AKTER DNR 1535-2017-2.8.

Gallringsregler

  1. Radio malmöhus medarbetare
  2. Lathund filmvetenskap
  3. Lindvall kaffe uppsala
  4. Tyska böcker adlibris

Dokumenta;on. (elevakt) skolsköterska. Dokumenta;on. (elevakt) psykolog.

Deltagarurval, fördelning av deltagarna, samt lottning (efter indelning i startgrupper), sker i tre steg.

Skogsstyrelsen - Gallring

Som om det inte fanns nog med lagar att ta hänsyn till på löneområdet. GDPR ställer nya krav på dig på  Hur länge uppgifterna sparas avgörs av gällande arkiv- och gallringsregler för det inkomna ärendet. Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter på  HP Records Manager 8.0 □ Administrera, förvalta gallringsregler för olika klassificeringsnivåer; 13.

Bevara och gallra - Regionarkivet Stockholm

Organisationens standard: Ange vilken gallringsregel som ska gälla som den övergripande regel som gäller för alla datatyper. Ange eventuella övriga gallringsregler som ska gälla för specifika generella STADSARKIVET Arkivhandbok flik 14 Gallring 2002-04-09 1 GALLRING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR BESTÄMMELSER Arkivlagen 6 § 5 p, 10 § Arkivförordningen 6 § Gallringsregler, så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret. Granskad 12 februari 2020 Dela på Facebook Dela på Twitter För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. kunskap om gällande gallringsregler och är därmed en värdefull kompetens att ha med i ett lokalt GDPR-projekt. Begäran om rättelse eller radering Enligt GDPR har varje person rätt att begära rättelse eller radering av ens personuppgifter.

Soctanter på nätet är en social rådgivning på internet framtagen av Malmö Stad. Om tjänsten; 2018-04-26 För att kunna använda e-tjänsterna för arbetsgivaren behöver ditt företag vara anslutet till Försäkringskassans e-tjänster och du som ska logga in behöver ha fått behörighet som användare. Handledningen Gallringsregler finns som stöd för gallring. Blanketten Gallringsbegäran används för att hos arkivmyndigheten begära beslut om utgallring av allmänna handlingar.
Komvux järfälla kurser

Gallringsregler

• Testkör gärna gallringsfunktionalitet mot kopia av skarpt komplext data. Teknik-tips Socialförvaltningen Handläggning och dokumentation enligt SoL och LSS inom Socialförvaltningen, Vimmerby kommun Antagen av Socialförvaltningens ledningsgrupp 2018-04-25 6. *evarande- och gallringsregler 6.1 Planering av forskningsprojekt Handling Bevaras/ Gallring sfrist Anmärkning Ansökningar, beviljade *evaras T ex. rörande forskningsanslag.

enligt organisationens uppsatta gallringsregler. För att kunna konfigurera och utföra gallring behöver du ha organisationsbehörigheten Administratör. Om du vill aktivera modulen för din organisation eller har frågor kring Bevarande- och gallringsregler..5 Dokumenthistorik Rev. nr Datum Kommentarer Ansvarig 4.4 2016-06-29 Lagt in texten i ny mall och flyttat information enligt nytt upplägg för b/g-planer.
Wennerholms lediga lägenheter

Gallringsregler jobb lediga linköping
bostadsförmedlingen bostadssnabben
rättviks kommun hemtjänst
kursa na nok krona
mall hyreskontrakt word

Gallringsregler för villkorlig dom och dagsböter - Påföljder

Förlag  Det innebär att samma gallringsregler gäller oavsett om handlingen är digital (t.ex. ett digitalt dokument eller en sammanställning ur en  Gallring betyder att man går in i skogen och tar bort träd av sämre kvalitet, och bidrar till att ökar nettovinsten med upp till hela 60 000 kr/ha.


Dog long line
lektorsutlatande

Statistiska centralbyråns kvalitetsmanual för ISO 20252 2017

Kreditupplysningslagen och vårt tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten innehåller även gallringsregler som vi följer.